Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσίες > Τουρισμός > Αρχείο Ανακοινώσεων

Έτος Ανακοίνωσης: 2003

30/12/2003ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΝΟΕ 2003

23/12/2003ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ, ΝΟΕ 2003

09/12/2003ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΟΚΤ 2003

05/12/2003ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ, ΟΚΤ 2003

03/11/2003ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΣΕΠ 2003

23/10/2003ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ, ΣΕΠ 2003

13/10/2003ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΑΥΓ 2003

30/09/2003ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ, ΑΥΓ 2003 (ΤΕΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

23/09/2003ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ

16/09/2003ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ, ΑΥΓ 2003 (ΠΡΟΚ)

03/09/2003ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΙΟΥΛ 2003

03/09/2003ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ, ΙΟΥΛ 2003

18/07/2003ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ, ΙΟΥΝ 2003

23/06/2003ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ, ΜΑΙΟΣ 2003

13/05/2003ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ, ΑΠΡ 2003

18/04/2003ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ, ΜΑΡ 2003

08/04/2003ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ, 2001

21/03/2003ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ, ΦΕΒ 2003

26/02/2003ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ, ΙΑΝ 2003


Αρχείο Ανακοινώσεων
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση