Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσίες > Τουρισμός > Αρχείο Ανακοινώσεων

Έτος Ανακοίνωσης: 2004

22/12/2004ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΝΟΕ 2004

17/12/2004ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ, ΝΟΕ 2004

07/12/2004ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΙΑΝ - ΣΕΠ 2004

01/12/2004ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΟΚΤ 2004

17/11/2004ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ, ΟΚΤ 2004

08/11/2004ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, 2002 & 2003

29/10/2004ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΣΕΠ 2004

15/10/2004ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ, ΣΕΠ 2004

05/10/2004ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, 2002 & 2003

29/09/2004ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΑΥΓ 2004

20/09/2004ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ, ΑΥΓ 2004

06/09/2004ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΙΟΥΛ 2004

17/08/2004ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ, ΙΟΥΛ 2004

02/08/2004ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΙΟΥΝ 2004

19/07/2004ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ, ΙΟΥΝ 2004

02/07/2004ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: EΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΜΑΙΟΣ 2004

15/06/2004ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ, ΜΑΙΟΣ 2004

27/05/2004ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΑΠΡ 2004

17/05/2004ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ, ΑΠΡ 2004

26/04/2004ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΜΑΡ 2004

19/04/2004ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΦΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ, ΜΑΡ 2004

22/03/2004ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΦΕΒ 2004

15/03/2004ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΦΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ, ΦΕΒ 2004

17/02/2004ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: EΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΙΑΝ 2004

11/02/2004ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΦΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ, ΙΑΝ 2004

26/01/2004ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΔΕΚ 2003

14/01/2004ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΦΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ , ΔΕΚ 2003


Αρχείο Ανακοινώσεων
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση