Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσίες > Τουρισμός > Αρχείο Ανακοινώσεων

Έτος Ανακοίνωσης: 2006

28/12/2006ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, NOE 2006

19/12/2006ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ, ΝΟΕ 2006

30/11/2006ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΟΚΤ 2006

24/11/2006ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΟΚΤ 2006

24/11/2006ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΙΑΝ - ΣΕΠ 2006

17/11/2006ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ, ΟΚΤ 2006

31/10/2006ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΣΕΠ 2006

27/10/2006ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΣΕΠ 2006

16/10/2006ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ, ΣΕΠ 2006

02/10/2006ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΑΥΓ 2006

27/09/2006ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΙΑΝ - ΙΟΥΝ 2006

22/09/2006ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ, ΑΥΓ 2006

08/09/2006ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΙΟΥΛ 2006

25/08/2006ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ, ΙΟΥΛ 2006

02/08/2006ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΙΟΥΝ 2006

27/07/2006ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ, ΙΟΥΝ 2006

29/06/2006ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΜΑΙΟΣ 2006

20/06/2006ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ, ΜΑΙΟΣ 2006

31/05/2006ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΑΠΡ 2006

29/05/2006ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΙΑΝ - ΜΑΡ 2006

17/05/2006ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ, ΑΠΡ 2006

26/04/2006ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΜΑΡ 2006

17/04/2006ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ, ΜΑΡ 2006

28/03/2006ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΦΕΒ 2006

17/03/2006ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ, ΦΕΒ 2006

07/03/2006ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΙΑΝ - ΔΕΚ 2005

01/03/2006ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: EΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΙΑΝ 2006

20/02/2006ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ, ΙΑΝ 2006

06/02/2006ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, 2004

01/02/2006ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: EΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΔΕΚ 2005

17/01/2006ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ, ΔΕΚ 2005

04/01/2006ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΝΟΕ 2005


Αρχείο Ανακοινώσεων
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση