Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσίες > Τουρισμός > Αρχείο Ανακοινώσεων

Έτος Ανακοίνωσης: 2007

27/12/2007ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, 2006

17/12/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ, ΝΟΕ 2007

14/12/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΟΚΤ 2007

03/12/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΟΚΤ 2007

03/12/2007ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΙΑΝ - ΣΕΠ 2007

20/11/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ, ΟΚΤ 2007

14/11/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΣΕΠ 2007

30/10/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΣΕΠ 2007

23/10/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΑΥΓ 2007

18/10/2007ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΙΑΝ - ΙΟΥΝ 2007

17/10/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ, ΣΕΠ 2007

02/10/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΥΓ 2007

28/09/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΙΟΥΛ 2007

17/09/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ, ΑΥΓ 2007

12/09/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΙΟΥΛ 2007

07/09/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΙΟΥΝ 2007

23/08/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ, ΙΟΥΛ 2007

07/08/2007ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΙΑΝ - ΜΑΡ 2007

03/08/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΙΟΥΝ 2007

27/07/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΜΑÏΟΣ 2007

18/07/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ, ΙΟΥΝ 2007

04/07/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΜΑÏΟΣ 2007

02/07/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΑΠΡ 2007

18/06/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ, ΜΑÏΟΣ 2007

18/06/2007ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, 2005

29/05/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΠΡ 2007

21/05/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΜΑΡ 2007

17/05/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ, ΑΠΡ 2007

08/05/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΜΑΡ 2007

19/04/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ, ΜΑΡ 2007

12/04/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΦΕΒ 2007

22/03/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΦΕΒ 2007

16/03/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ, ΦΕΒ 2007

06/03/2007ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΙΑΝ - ΔΕΚ 2006

05/03/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΙΑΝ 2007

01/03/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, IAN 2007

16/02/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ, ΙΑΝ 2007

13/02/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΔΕΚ 2006

01/02/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΔΕΚ 2006

23/01/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ, ΔΕΚ 2006

05/01/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΝΟΕ 2006


Αρχείο Ανακοινώσεων
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση