Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσίες > Τουρισμός > Αρχείο Ανακοινώσεων

Έτος Ανακοίνωσης: 2008

30/12/2008ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΝΟΕ 2008

22/12/2008ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΝΟΕ 2008

17/12/2008ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ, ΝΟΕ 2008

01/12/2008ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΟΚΤ 2008

26/11/2008ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΟΚΤ 2008

20/11/2008ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΙΑΝ - ΣΕΠ 2008

17/11/2008ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ, ΟΚΤ 2008

10/11/2008ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΣΕΠ 2008

31/10/2008ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΣΕΠ 2008

17/10/2008ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ, ΣΕΠ 2008

08/10/2008ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΥΓ 2008

07/10/2008ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΑΥΓ 2008

30/09/2008ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ, ΑΥΓ 2008

30/09/2008ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, 2007

15/09/2008ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΙΟΥΛ 2008

11/09/2008ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΙΟΥΛ 2008

28/08/2008ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΙΑΝ - ΙΟΥΝ 2008

19/08/2008ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΙΟΥΝ 2008

18/08/2008ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ, ΙΟΥΛ 2008

14/08/2008ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΙΟΥΝ 2008

17/07/2008ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ, ΙΟΥΝ 2008

15/07/2008ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΜΑΪΟΣ 2008

09/07/2008ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΜΑÏΟΣ 2008

17/06/2008ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ, ΜΑÏΟΣ 2008

05/06/2008ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΑΠΡ 2008

03/06/2008ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΠΡ 2008

28/05/2008ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΙΑΝ - ΜΑΡ 2008

16/05/2008ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ, ΑΠΡ 2008

13/05/2008ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΜΑΡ 2008

23/04/2008ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΜΑΡ 2008

17/04/2008ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ, ΜΑΡ 2008

14/04/2008ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΦΕΒ 2008

24/03/2008ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΦΕΒ 2008

17/03/2008ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ, ΦΕΒ 2008

12/03/2008ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΙΑΝ 2008

25/02/2008ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΙΑΝ 2008

20/02/2008ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΙΑΝ - ΔΕΚ 2007

15/02/2008ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ, ΙΑΝ 2008

30/01/2008ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΔΕΚ 2007

28/01/2008ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΔΕΚ 2007

17/01/2008ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ, ΔΕΚ 2007

16/01/2008ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΝΟΕ 2007

08/01/2008ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΝΟΕ 2007


Αρχείο Ανακοινώσεων
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση