Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσίες > Τουρισμός

Ετήσια               Τριμηνιαία           Μηνιαία          

ΑΦΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ΜΑΡ 2020 21/04/20 Άνοιγμα Αρχείου
ΑΦΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, 1980-201912/08/20 Άνοιγμα Αρχείου
ΕΣΟΔΑ, ΙΟΥΛ 2021 30/09/21 Άνοιγμα Αρχείου
ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ06/05/20 Άνοιγμα Αρχείου 29/01/21 Άνοιγμα Αρχείου
ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΜΑΡ 2020 21/04/20 Άνοιγμα Αρχείου
ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, 1999-201912/08/20 Άνοιγμα Αρχείου
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ, 2020 21/04/20 Άνοιγμα Αρχείου
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ, 2011-201912/08/20 Άνοιγμα Αρχείου
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ, ΔΕΚ 2020 08/02/21 Άνοιγμα Αρχείου
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ, 1980-201911/02/20 Άνοιγμα Αρχείου
ΑΦΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ - ΔΕΙΚΤΕΣ, 2019 14/08/20 Άνοιγμα Αρχείου
ΑΦΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ - ΔΕΙΚΤΕΣ, 1999-201912/08/20 Άνοιγμα Αρχείου
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, 2017-201912/08/20 Άνοιγμα Αρχείου
ΕΤΗΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ, 201418/01/16 Άνοιγμα Αρχείου


Οι ημερομηνίες αφορούν τις τελευταίες ενημερώσεις των Κυριοτέρων Στοιχείων

Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση