Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσίες > Μεταφορές και Επικοινωνίες

Ετήσια               Τριμηνιαία           Μηνιαία          

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ, ΜΑΡ 2021 13/04/21 Άνοιγμα Αρχείου
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΜΑΡ 2021 13/04/21 Άνοιγμα Αρχείου
ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ - ΕΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2008 - ΣΕΠ 2020 10/02/21 Άνοιγμα Αρχείου
ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ - ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, 2008 - ΣΕΠ 2020 10/02/21 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΙΑΝ-ΔΕΚ 2020 22/02/21 Άνοιγμα Αρχείου 22/02/21 Άνοιγμα Αρχείου
ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, 2008-201815/10/20 Άνοιγμα Αρχείου
ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, 2008-201729/06/20 Άνοιγμα Αρχείου
ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, 201729/06/20 Άνοιγμα Αρχείου
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, 1990-201823/01/20 Άνοιγμα Αρχείου
ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, 201916/12/20 Άνοιγμα Αρχείου
ΟΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ, 201928/04/21 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, 2015-2020 26/02/21 Άνοιγμα Αρχείου 26/02/21 Άνοιγμα Αρχείου
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, 2006-2019 18/09/20 Άνοιγμα Αρχείου


Οι ημερομηνίες αφορούν τις τελευταίες ενημερώσεις των Κυριοτέρων Στοιχείων

Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση