Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσίες > Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο > Αρχείο Ανακοινώσεων

Έτος Ανακοίνωσης: 2000

21/08/2000ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 1998


Αρχείο Ανακοινώσεων
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση