Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσίες > Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο > Αρχείο Ανακοινώσεων

Έτος Ανακοίνωσης: 2006

22/12/2006ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2006

22/12/2006ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2006

15/12/2006ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΕΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΠ 2006 ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡKΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΚΤ 2006

15/12/2006ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΓΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΕΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΠ 2006 ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡKΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΚΤ 2006

22/11/2006ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΓΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΕΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΓ 2006 ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡKΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΠ 2006

22/11/2006ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΕΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΓ 2006 ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡKΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΠ 2006

26/10/2006ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΓΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΕΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΟΥΛ 2006 ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡKΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΓ 2006

26/10/2006ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΕΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΟΥΛ 2006 ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡKΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΓ 2006

06/10/2006ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΓΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΕΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΟΥΝ 2006 ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡKΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΟΥΛ 2006

06/10/2006ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΕΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΟΥΝ 2006 ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡKΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΟΥΛ 2006

21/09/2006ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2006

21/09/2006ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2006

14/09/2006ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 2004

11/09/2006ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΙΑ ΤΟ 2004

11/09/2006ΕΡΕΥΝΑ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2005

21/08/2006ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΓΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΑΙΟΣ 2006 ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡKΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΟΥΝ 2006

21/08/2006ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΑΙΟΣ 2006 ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡKΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΟΥΝ 2006

07/07/2006ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΓΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΑΠΡ 2006

07/07/2006ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΑΠΡ 2006

23/06/2006ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΓΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΑΡ 2006

23/06/2006ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΑΡ 2007

30/05/2006ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2006

30/05/2006ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2006

24/05/2006ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΓΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΦΕΒ 2006

24/05/2006ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΦΕΒ 2006

12/04/2006ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΓΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΙΑΝ 2006

12/04/2006ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΙΑΝ 2006

23/03/2006ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΓΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΔΕΚ 2005

23/03/2006ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΔΕΚ 2005

01/03/2006ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΟΚΤ - ΔΕΚ 2005

01/03/2006ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΟΚΤ - ΔΕΚ 2005

22/02/2006ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΓΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΝΟΕ 2005

22/02/2006ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΝΟΕ 2005

24/01/2006ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΓΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΟΚΤ 2005

24/01/2006ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΟΚΤ 2005


Αρχείο Ανακοινώσεων
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση