Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσίες > Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο > Αρχείο Ανακοινώσεων

Έτος Ανακοίνωσης: 2011

30/12/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Αξιας Κύκλου Εργασιών Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου και Επισκευής Μηχανοκινητών Οχηματών και Μοτοσικλετών, 3ο τριμηνο 2011

30/12/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Αξιας Κύκλου Εργασιών Χονδρικού Εμπορίου, Εκτός από το Εμπορίο Μηχανοκινητών Οχηματών και Μοτοσικλετών, 3ο τριμηνο 2011

09/12/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου, Τελικά Στοιχεία Αυγ 2011 και Προκαταρκτικά Στοιχεία Σεπ 2011

09/12/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου, Τελικά Στοιχεία Αυγ 2011 και Προκαταρκτικά Στοιχεία Σεπ 2011

04/11/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου, Τελικά Στοιχεία Ιουλ 2011 και Προκαταρκτικά Στοιχεία Αυγ 2011

04/11/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου, Τελικά Στοιχεία Ιουλ 2011 και Προκαταρκτικά Στοιχεία Αυγ 2011

12/10/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Αξιας Κύκλου Εργασιών Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου και Επισκευής Μηχανοκινητών Οχηματών και Μοτοσικλετών, 2ο τριμηνο 2011

12/10/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Αξιας Κύκλου Εργασιών Χονδρικού Εμπορίου, Εκτός από το Εμπορίο Μηχανοκινητών Οχηματών και Μοτοσικλετών, 2ο τριμηνο 2011

30/09/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου, Τελικά Στοιχεία Ιουν 2011 και Προκαταρκτικά Στοιχεία Ιουλ 2011

30/09/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου, Τελικά Στοιχεία Ιουν 2011 και Προκαταρκτικά Στοιχεία Ιουλ 2011

30/09/2011Διεξαγωγή Έρευνας: Έρευνα Xονδρικού και Λιανικού Εμπορίου για το 2010

12/09/2011Νέα Έκδοση: Στατιστικές Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, 2009

12/08/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου, Τελικά Στοιχεία Απρ 2011 και Προκαταρκτικά Στοιχεία Μάιος 2011

12/08/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου, Τελικά Στοιχεία Απρ 2011 και Προκαταρκτικά Στοιχεία Μάιος 2011

08/07/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου, Τελικά Στοιχεία Μαρ 2011 και Προκαταρκτικά Στοιχεία Απρ 2011

08/07/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου, Τελικά Στοιχεία Μαρ 2011 και Προκαταρκτικά Στοιχεία Απρ 2011

01/07/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Αξιας Κύκλου Εργασιών Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου και Επισκευής Μηχανοκινητών Οχηματών και Μοτοσικλετών, 1ο τριμηνο 2011

01/07/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Αξιας Κύκλου Εργασιών Χονδρικού Εμπορίου, Εκτός από το Εμπορίο Μηχανοκινητών Οχηματών και Μοτοσικλετών, 1ο τριμηνο 2011

09/06/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου, Τελικά Στοιχεία Φεβ 2011 και Προκαταρκτικά Στοιχεία Μαρ 2011

09/06/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου, Τελικά Στοιχεία Φεβ 2011 και Προκαταρκτικά Στοιχεία Μαρ 2011

13/05/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου, Τελικά Στοιχεία Ιαν 2011 και Προκαταρκτικά Στοιχεία Φεβ 2011

13/05/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου, Τελικά Στοιχεία Ιαν 2011 και Προκαταρκτικά Στοιχεία Φεβ 2011

19/04/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου, Τελικά Στοιχεία Δεκ 2010 και Προκαταρκτικά Στοιχεία Ιαν 2011

19/04/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου, Τελικά Στοιχεία Δεκ 2010 και Προκαταρκτικά Στοιχεία Ιαν 2011

23/03/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Αξιας Κύκλου Εργασιών Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου και Επισκευής Μηχανοκινητών Οχηματών και Μοτοσικλετών, 4ο τριμηνο 2010

23/03/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Αξιας Κύκλου Εργασιών Χονδρικού Εμπορίου, Εκτός από το Εμπορίο Μηχανοκινητών Οχηματών και Μοτοσικλετών, 4ο τριμηνο 2010

11/03/2011Έρευνα για τις Αλλοδαπές Θυγατρικές Επιχειρήσεις στην Κύπρο για το 2009

04/03/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου, Τελικά Στοιχεία Νοε 2010 και Προκαταρκτικά Στοιχεία Δεκ 2010

04/03/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου, Τελικά Στοιχεία Νοε 2010 και Προκαταρκτικά Στοιχεία Δεκ 2010

28/01/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου, Τελικά Στοιχεία Οκτ 2010 και Προκαταρκτικά Στοιχεία Νοε 2010

28/01/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου, Τελικά Στοιχεία Οκτ 2010 και Προκαταρκτικά Στοιχεία Νοε 2010

05/01/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου, Τελικά Στοιχεία Σεπ 2010 και Προκαταρκτικά Στοιχεία Οκτ 2010

05/01/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου, Τελικά Στοιχεία Σεπ 2010 και Προκαταρκτικά Στοιχεία Οκτ 2010

04/01/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Αξιας Κύκλου Εργασιών Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου και Επισκευής Μηχανοκινητών Οχηματών και Μοτοσικλετών, 3ο τριμηνο 2010

04/01/2011Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Αξιας Κύκλου Εργασιών Χονδρικού Εμπορίου, Εκτός από το Εμπορίο Μηχανοκινητών Οχηματών και Μοτοσικλετών, 3ο τριμηνο 2010


Αρχείο Ανακοινώσεων
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση