Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσίες > Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο

Δείκτης Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου (Έτος βάσης 2010)

Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου Εκτός Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Έτος βάσης 2015)

Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου Εκτός Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Έτος βάσης 2015)

Δείκτης Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου (Έτος βάσης 2015) - ESMS (EN)

Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Χονδρικού Εμπορίου Εκτός Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Έτος βάσης 2015)

Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου και Επισκευής Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Έτος βάσης 2015)

Δείκτες Αξίας Κύκλου Εργασιών Χονδρικού Εμπορίου και Εμπορίου και Επισκευής Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Μοτοσικλετών (Έτος βάσης 2015) - ESMS (EN)


Ερωτηματολόγια Ερευνών

Show details for 20202020
Hide details for 20192019
Αρχείο Acrobat Reader Έρευνα Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, 2019 (275,63 Kb)
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση