Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας


Υπηρεσίες > Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο > Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων


Έτος Αναφοράς: 2000
Ετήσια               Τριμηνιαία          Μηνιαία         

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, 2000 (ΒΑΣΗ 1995)09/04/01 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 2000 (ΒΑΣΗ 2000)08/07/05 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΓΚΟΥ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, 2000 (ΒΑΣΗ 1995)09/04/01 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΓΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 2000 (ΒΑΣΗ 2000)08/07/05 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, 2000 (ΒΑΣΗ 2000)08/07/05 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, 2000 (ΒΑΣΗ 2000)08/07/05 Άνοιγμα Αρχείου


Οι ημερομηνίες αφορούν τις τελευταίες ενημερώσεις των Κυριοτέρων Στοιχείων

Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση