Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσίες > Άλλες Υπηρεσίες

Ετήσια               Τριμηνιαία           Μηνιαία          

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΔΕΚ 2020 26/02/21 Άνοιγμα Αρχείου 26/02/21 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΙΑΝ-ΔΕΚ 2020 26/02/21 Άνοιγμα Αρχείου 26/02/21 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΙΑΝ-ΔΕΚ 2020 26/02/21 Άνοιγμα Αρχείου 26/02/21 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΙΑΝ-ΔΕΚ 2020 26/02/21 Άνοιγμα Αρχείου 26/02/21 Άνοιγμα Αρχείου
ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, 2008-201815/10/20 Άνοιγμα Αρχείου
ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, 2008-201729/06/20 Άνοιγμα Αρχείου
ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, 201729/06/20 Άνοιγμα Αρχείου


Οι ημερομηνίες αφορούν τις τελευταίες ενημερώσεις των Κυριοτέρων Στοιχείων

Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση