Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας


Υπηρεσίες > Άλλες Υπηρεσίες > Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων


Έτος Αναφοράς: 2003
Ετήσια               Τριμηνιαία          Μηνιαία         

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΙΑΝ - ΔΕΚ 2003 (ΒΑΣΗ 2000)19/10/04 Άνοιγμα Αρχείου
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΙΑΝ - ΜΑΡ 2003 (ΒΑΣΗ 2000)08/07/04 Άνοιγμα Αρχείου
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΑΠΡ - ΙΟΥΝ 2003 (ΒΑΣΗ 2000)08/07/04 Άνοιγμα Αρχείου
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΙΟΥΛ - ΣΕΠ 2003 (ΒΑΣΗ 2000)08/07/04 Άνοιγμα Αρχείου
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΟΚΤ - ΔΕΚ 2003 (ΒΑΣΗ 2000)08/07/04 Άνοιγμα Αρχείου


Οι ημερομηνίες αφορούν τις τελευταίες ενημερώσεις των Κυριοτέρων Στοιχείων

Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση