Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας


Υπηρεσίες > Άλλες Υπηρεσίες > Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων


Έτος Αναφοράς: 2004
Ετήσια               Τριμηνιαία          Μηνιαία         

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΙΑΝ - ΜΑΡ 2004 (ΒΑΣΗ 2000)08/07/04 Άνοιγμα Αρχείου
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΙΑΝ - ΣΕΠ 2004 (ΒΑΣΗ 2000)21/12/04 Άνοιγμα Αρχείου 21/12/04 Άνοιγμα Αρχείου
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΙΑΝ - ΔΕΚ 2004 (ΒΑΣΗ 2000)17/03/05 Άνοιγμα Αρχείου 17/03/05 Άνοιγμα Αρχείου


Οι ημερομηνίες αφορούν τις τελευταίες ενημερώσεις των Κυριοτέρων Στοιχείων

Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση