Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας


Χάρτης Πλοήγησης
Στατιστική Υπηρεσία
Ιστορικό & Στόχοι
Οργανική Δομή
Νομοθεσία
Κώδικας Ορθής Πρακτικής
Διεξαγόμενες Έρευνες
Διάδοση Στοιχείων
Εργοδότηση ΠροσωπικούΕυρωπαικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΣΣ)

Εκδόσεις


Ημερολόγιο Ανακοινώσεων
Στατιστικά ΘέματαΟικονομία
Εθνικοί Λογαριασμοί


-Α.Ε.Π. ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ, 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2019
-Α.Ε.Π. ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ (Προκαταρκτική Εκτίμηση), 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2019
-ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, 1995-2018
-Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία σε Βασικές Τιμές και Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε Τιμές Αγοράς
-Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) κατά Κατηγορία Δαπάνης
-ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟ, 1995-2019
-ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
-ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ
Δημόσια Οικονομικά


-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 2019
-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, 2000-2018
-ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, 1995-2017
-ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ, 1995-2017
-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ, 1995-2017
-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ
-ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2011/85/ΕΕ
-Δημοσιονομικές Εξελίξεις (Πρόγραμμα Μεταμνημονιακής Παρακολούθησης), Ιαν 2014-Αυγ 2019
-Συμπληρωματικές Πληροφορίες για τις Εν Δυνάμει Δαπάνες του Κράτους, 2010-2017
Κυριότεροι Οικονομικοί Δείκτες


-ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
-ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή


-ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2019
(Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)
-ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2019
(Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα του 2018)
-ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2019
(Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2018)
-ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2019
(Ταξινόμηση ECOICOP)
-ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 2019 (Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)
-ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΣΕΠ 2019 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2018)
-ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ – ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ (ΒΑΣΗ 1992, 2005, 2015)
-ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ, 1960-2018
-ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, 1990-2019
Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή


-ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2019
(Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)
-ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2019
(Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα του 2018)
-ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2019
(Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2018)
-ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη, ΣΕΠ 2017-2019)
-ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2002-2019
-ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤOIΚΙΩΝ, 2010-2019


Πληθυσμός & Κοινωνικές Συνθήκες
Πληθυσμός


-ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ, 1996-2017
-ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2001-2017
-ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, 1995-2017
-ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ, 1996-2017
-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ, 1990-2017
Απογραφή Πληθυσμού


-Απογραφή Πληθυσμού 2011 - Κυριότερα Αποτελέσματα
-ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
-Πληθυσμός - Τόπος Διαμονής, 2011
-Πληθυσμός - Οικογενειακή Κατάσταση, 2011
-Πληθυσμός - Χώρα Γέννησης, Υπηκοότητα, Χώρα Υπηκοότητας, Γλώσσα, Θρήσκευμα, Εθνική/Θρησκευτική Ομάδα, 2011
-Πληθυσμός - Επίπεδο Μόρφωσης, Αλφαβητισμός, 2011
-Πληθυσμός - Εργατικό Δυναμικό, 2011
-Πληθυσμός - Μεταναστευτική Κίνηση, 2011
-Πληθυσμός - Συχνότητα Ονομάτων, 2011
-ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΣΥΝΟΛΟ
-Κατοικίες (Σύνολο) - Γεωγραφική Κατανομή, 2011
-Κατοικίες (Σύνολο) - Κύρια Χαρακτηριστικά, 2011
-ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΕΣ
-Κατοικίες (Κατοικημένες) - Γεωγραφική Κατανομή, 2011
-Κατοικίες (Κατοικημένες) - Ανέσεις Κατοικίας, 2011
-Κατοικίες (Κατοικημένες) – Καθεστώς Ενοίκησης, 2011
-ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ
-Νοικοκυριά - Γεωγραφική Κατανομή, 2011
-Νοικοκυριά - Μέγεθος Νοικοκυριού, 2011
-Νοικοκυριά - Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Σύνδεση με το Διαδίκτυο, 2011
-Νοικοκυριά - Τύπος Νοικοκυριού, 2011
-Νοικοκυριά - Οικογενειακοί Πυρήνες, 2011
-ΙΔΡΥΜΑΤΑ
-Ιδρύματα, 2011
Υγεία


-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, 2017
-ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, 1990-2017
Εκπαίδευση


-ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 1985-2017
-ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 1985/86-2016/17
-ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 1985/86-2016/17
-ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2016/2017
-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ/ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2016/2017
-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2016/2017
-ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2016/2017
-ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗ ΜΗ-ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2016/2017
-ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2016/2017
-ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, 2016/2017
-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2016/2017
-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 2016
-ΚΥΠΡΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 1985/86-2010/11
Συνθήκες Διαβίωσης και Κοινωνική Προστασία


-ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΦΤΩΧΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, 2008-2018
-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, 2016
-ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ, 2015/2016
-ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ 10.000€, 2015/2016
-ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - ΜΕΣΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ, 2015/2016
-ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - ΜΕΣΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, 2015/2016
-ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΗΓΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, 2015/2016
-ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΑΝΕΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, 2015/2016
-ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ, 2015/2016
Στοιχεία κατά Φύλο


-ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ
Έγκλημα


-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, 2005-2017
-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, 2007-2017
-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΩΝ, 2007-2017


Εργασία
Απασχόληση


-ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2019
-ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 1999-2018
-ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 2019 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
-ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, 2009-2019
-ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟ, 1995-2015
-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 2009-2019
-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
Ανεργία


-ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ, ΣΕΠ 2019
-ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2019
-ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 1999-2018


Εξωτερικό Εμπόριο
Εξωτερικό Εμπόριο


-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, 1930-2018
-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, 1985-2018
-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ/ΑΦΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ, 1995-2018
-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ, 1995-2018
-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΑΥΓ 2019 (Προκαταρκτικά)


Γεωργία
Γεωργία


-ΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, 2009-2017
-ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ, 1960-2016
-ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ, 2016
-ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΙΤΗΡΩΝ, 2011-2015
-ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΜΠΕΛΙΩΝ, 2010-2014
-ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, 2016
-ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, 2011-2017
-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ, 2006 - ΙΟΥΛ 2019
-ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΓΑΛΑ, 2006 - ΑΠΡ 2019
-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΥΓΩΝ, 2006 - ΑΥΓ 2019
-ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
-ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Βιομηχανία, Κατασκευές
Βιομηχανία


-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, 2008-2017
-ΕΡΕΥΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, 2008-2017
-ΕΡΕΥΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, 2016
-ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ, 2014-2017
-ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΙΟΥΛ 2019
-ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ, 2000-2019
-ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΙΟΥΝ 2019
-ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ, ΙΟΥΝ 2019
-ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ, 2000-2019
-ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΑΥΓ 2019
-ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ, 2000-2019
-ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΝΚΕΡ, ΙΑΝ 2014-ΜΑΡ 2017
-ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΠΙΡΑΣ, ΣΕΠ 2019
-ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ, ΙΑΝ 2011-ΔΕΚ 2013
Κατασκευές


-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗ, 1995-2018
-ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ, 2016
-ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ, ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 2019
-ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ, ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 2019/2018
-ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 2019/2018
-ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
- ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
-ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
-ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΕΠ 2019
-ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΕΠ 2019
-ΔΕΙΚΤΗΣ ΩΡΙΑΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
-ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ, 2000-2017


Υπηρεσίες
Τουρισμός


-ΑΦΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ΣΕΠ 2019
-ΑΦΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, 1980-2018
-ΕΣΟΔΑ, ΙΟΥΛ 2019
-ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ
-ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΣΕΠ 2019
-ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, 1999-2018
-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ, 2019
-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ, 2011-2018
-ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ, ΑΥΓ 2019
-ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ, 1980-2018
-ΑΦΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ - ΔΕΙΚΤΕΣ, ΔΕΚ 2017
-ΑΦΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ - ΔΕΙΚΤΕΣ, 1999-2017
-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ, 2000-2016
-ΕΤΗΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ, 2014
Μεταφορές και Επικοινωνίες


-ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ, ΣΕΠ 2019
-ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΣΕΠ 2019
-ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ - ΕΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΙΑΝ-ΜΑΡ 2019
-ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ - ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΙΑΝ-ΜΑΡ 2019
-ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 2019
-ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ,
2008-2017
-ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, 2008-2016
-ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, 2016
-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, 1990-2016
-ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, 2015-2019
-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, 2006-2018


Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο


-ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, 2005-2017
-ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
-ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΓΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
-ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 2019
-ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 2019
Άλλες Υπηρεσίες


-ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 2019
-ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 2019
-ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 2019
-ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 2019
-ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ,
2008-2017
-ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, 2008-2016
-ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, 2016


Ενέργεια, Περιβάλλον
Ενέργεια


-ΕΝΕΡΓΕΙΑ
-ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2009
-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΑΥΓ 2019
Περιβάλλον


-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, 1993-2017
-ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
-ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ, 1990-2014
-ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ, 1990-2014
-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ
-ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, 2017
-ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ, 2016


Επιστήμη και Τεχνολογία
Έρευνα και Ανάπτυξη


-ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, 1991-2017 (Συνοπτικός Πίνακας)
-ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, 1991-2017 (Αναλυτικοί Πίνακες)
-ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ, 2006
Καινοτομία


-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, 2000-2016
-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, 2014-2016
Κοινωνία της Πληροφορίας


-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, 1996-2017
-ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ
-ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ


Γενικά
Γενικά

Υπηρεσίες

Εγγραφή

Login

Ειδοποίηση

Κέντρο Υποστήριξης Δεδομένων Ε.Ε.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση