Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα Πληροφορικής


Σύστημα Διαχείρισης και Υποστήριξης Δικτύων και Συστημάτων
To έργο αυτό αφορά τη διαχείριση και υποστήριξη δικτύων και συστημάτων. Σκοπός του έργου είναι η υποστήριξη χρηστών από ένα κεντρικό σημείο, όλων των μηχανογραφικών εφαρμογών, τόσο από πλευράς εξοπλισμού (υπολογιστές, δικτυακός εξοπλισμός, τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις κλπ.) όσο και από πλευράς λογισμικού.
Το όλο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης δέχεται, καταγράφει, διαχειρίζεται και επιλύει προβλήματα, είτε μέσω Τηλεφωνικού Κέντρου (Call Centre), είτε μέσω Ενδοδικτύου.

Λογότυπα Κυπριακής Δημοκρατίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διαρθρωτικών Ταμείων


Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

National Interoperability Framework

GovCy Twitter

Αριάδνη - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Πληροφόρηση για τις Διαδικασίες/Υπηρεσίες του Δημοσίου

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Δημόσιας Υπηρεσίας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα Πληροφορικής

e-procurment

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας των Δημοσίων Υπαλλήλων