ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2016Τίτλος Διαγωνισμού Αριθμός Διαγωνισμού Είδος Διαδικασίας Ημερομηνία Ανάθεσης Κριτήριο Ανάθεσης Ανάδοχος Αρχεία
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ FIBER CARDS ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΥΠ2015/044/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
11/03/2016 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ A.T. TECHDATA LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ (ΤΕΕΕΠ) ΤΥΠ2015/048/Δ/Α ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
21/03/2016 - G.C.C. COMPUTERS LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΠΥΟ.pdf
Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΠΥΟ.pdf
Acrobat Reader File ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.pdf
ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΥΠ2015/043/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
16/02/2016 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ICS, EORI ΚΑΙ RISK ANALYSIS ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΧΡΙ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΤΥΠ2015/028/Δ/Α ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
18/03/2016 - EUROPEAN DYNAMICS S.A. Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΠΥΟ.pdf
Acrobat Reader File ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΠΥΟ.pdf
ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ/ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΥΠ2016/002/Δ/Β ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
23/03/2016 - NCR (CYPRUS) LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (TAXISNET) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΥΠ2015/035/Δ/Β ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
07/04/2016 - INTRASOFT INTERNATIONAL S.A. Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΑΓΟΡΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (EPROCUREMENT SYSTEM) ΤΥΠ2016/005/Σ/Γ ΣΥΝΟΠΙΤΚΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
27/04/2016 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ A.T. TECHDATA Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΥΠ2016/003/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
30/05/2016 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ IBSCY LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ORACLE ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 5-ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (eOASIS) ΤΥΠ2016/014/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
18/05/2016 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ INFOTREND INNOVATIONS CO. LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΚΙΔΑΣ Α3 ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΥΠ2016/015/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
17/05/2016 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ MECHATRONIC LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ "e-FILING" ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ (ΤΕΕΕΠ) ΤΥΠ2015/047/Δ/Α ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
01/06/2016 - IBM ITALIA S.p.A. (CYPRUS BRANCH) Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΠΥΟ.pdf
Acrobat Reader File ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΠΥΟ.pdf
ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΥΠ2015/051/Α/Α ΑΝΟΙΚΤΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
06/06/2016 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ STAR ONE CONSULTING LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΠΥΟ (1).pdf
Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΠΥΟ (2).pdf
Acrobat Reader File ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΠΥΟ.pdf
Acrobat Reader File ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΥΠ2016/004/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
26/05/2016 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ G.C.C. COMPUTERS LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΥΠ2016/010/Δ/Β ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
17/05/2016 - PLANET S.S. Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΓΓΥΗΣΗΣ/ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠ ΤΥΠ2016/013/Δ/Β ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
16/05/2016 - H.S. DATA LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ eOAS ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΧΡΙ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΤΥΠ2015/050/Δ/Β ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
19/04/2016 - IBM ITALIA S.p.A. CYPRUS BRANCH Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΑΡΩΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΠ2016/016/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
26/07/2016 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ HELLENIC TECHNICAL ENTERPRISES LTD, MECHATRONIC LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΥΠ2016/026/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
08/09/2016 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ MECHATRONIC LTD, INFOTREND INNOVATIONS Co. LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΥΠ2016/006/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
19/08/2016 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ XEROGRAPHIC LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ORACLE ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΧΡΙ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΤΥΠ2016/024/Δ/Β ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
31/08/2016 - LOGICOM SOLUTIONS LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ eOASIS, ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ eOASIS ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GROUPDOCS.VIEWER FOR.NET ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ eOASIS ΤΥΠ2016/022/Δ/Β ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
17/08/2016 - DATATECH I.T. SOLUTIONS LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
MAINTENANCE AND SUPPORT SERVICES FOR THE TMVIEW INTERFACE SOFTWARE FOR THE DEPARTMENT OF REGISTRAR OF COMPANIES AND OFFICIAL RECEIVER ΤΥΠ2016/020/Δ/Β ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
04/10/2016 - SWORD S.A. Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ (ROUTERS) ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ eOASIS ΤΥΠ2016/019/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
17/10/2016 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ LOGICOM SOLUTIONS LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΤΕΙΧΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ (NEXT GENERATION FIREWALL) ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΥΠ2016/017/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
21/10/2016 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ G.C.C. COMPUTERS LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ LOTUS NOTES ΤΥΠ2016/023/Σ/Γ ΣΥΝΟΠΙΤΚΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
07/11/2016 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ LOGICOM SOLUTIONS LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (WEB APPLICATION FIREWALL) ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΥΠ2016/030/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
25/10/2016 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ NEWCYTECH BUSINESS SOLUTIONS LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MICROSOFT ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ MINI ONE STOP SHOP ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΥΠ2016/018/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
08/07/2016 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ IBSCY LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ/ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΣΜΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (TAXISNET) ΤΥΠ2016/033/Α/Α ΑΝΟΙΚΤΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
01/07/2016 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ G.C.C. COMPUTERS LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
Acrobat Reader File ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.pdf
Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΠΥΟ.pdf
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΚΚΔ) ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΤΥΠ2016/037/Δ/Β ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
14/11/2016 - H.S. DATA LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΜΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΙΑΔΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΥΠ2016/027/Δ/Α ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
29/11/2016 - LOGICOM SOLUTIONS LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΠΥΟ (1).pdf
Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΠΥΟ (2).pdf
Acrobat Reader File ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΠΥΟ.pdf
Acrobat Reader File ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΤΥΠ2016/040/Δ/Β ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
30/12/2016 - STAR ONE CONSULTING LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ, ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΤΜΥ 2016/036/Δ/Β ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
23/11/2016 - ΓΡΙΒΑΣ Α.Ε.Ε. Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ SPSS ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΥΠ2016/029/Δ/Β ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
17/11/2016 - PREDICTA Α.Ε. Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ "ΖΗΝΩΝ" ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ SAP ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 5 ΜΗΝΩΝ ΤΥΠ2016/009/Δ/Α ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
16/12/2016 - IBM ITALIA S.P.A Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΠΥΟ.pdf
Acrobat Reader File ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.pdfΕκτύπωση Σελίδας Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα