ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2017Τίτλος Διαγωνισμού Αριθμός Διαγωνισμού Είδος Διαδικασίας Ημερομηνία Ανάθεσης Κριτήριο Ανάθεσης Ανάδοχος Αρχεία
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ PVUs ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ WEBSPHERE ΤΥΠ2016/038/Δ/Β ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
26/01/2017 - LOGICOM SOLUTIONS LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΛΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΥΠ2016/039/Δ/Β ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
26/01/2017 - GRIVAS S.A. Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_.pdf
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MS ACCESS ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΠ2017/011/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
03/05/2017 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ IBSCY LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΤΥΠ2017/002/Δ/Β ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
10/03/2017 - NCR (CYPRUS) LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΥΠ2016/043/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
04/04/2017 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ A.T. TECHDATA LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΩΝ (CENTRAL ANTIVIRUS) ΤΥΠ2017/009/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
11/05/2017 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ A.T. TECHDATA LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΠ2016/041/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
15/02/2017 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ A.T. TECHDATA LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΕΝΤΡΥΛΛΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΧΡΙ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΤΥΠ2016/033/Δ/Β ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
23/02/2017 - G.M. POWERSOFT LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Ή ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠ2017/003/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
20/07/2017 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ (SWITCHES) ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ (ROUTERS) ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΠ2017/012/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
03/07/2017 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ MECHATRONIC LTD, G.C.C. COMPUTERS LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ORACLE ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔ 2 ΧΡΌΝΩΝ ΤΥΠ2017/014/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
22/06/2017 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ G.C.C. COMPUTERS LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ (COUNTER AUTOMATION SYSTEM) ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΥΠ2017/010/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
17/07/2017 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ STAR ONE CONSULTING LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ABBYY RECOGNITION SERVER ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ 5-ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ CLOUD ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (eOASIS) ΤΥΠ2017/015/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
17/07/2017 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ CONKISTA LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ORACLE ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 5-ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (eOASIS) ΤΥΠ2017/017/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
17/07/2017 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ G.C.C COMPUTERS LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΗΣΕΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΤΥΠ2017/006/Α/Α ΑΝΟΙΚΤΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
30/06/2017 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ G.C.C COMPUTERS LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΠΥΟ.pdf
Acrobat Reader File ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΠΥΟ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΟΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ LASER A3 ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΥΠ2017/023/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
21/09/2017 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ LASERCHARGE LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BACK UP ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΤΥΠ2017/028/Σ/Β ΣΥΝΟΠΙΤΚΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
19/10/2017 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ NEWCYTECH BUSINESS SOLUTIONS LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ETHERNET L3 VPN ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΔΟΜΕΩΝ (ΚΔΔ) ΤΥΠ2017/016/Δ/Α ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
28/06/2017 - PRIMETEL PLC Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΠΥΟ.pdf
Acrobat Reader File ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΠΥΟ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΥΠ2017/022/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
13/09/2017 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ IBSCY LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΖΩΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΥΠ2017/030/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
28/12/2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ STAR ONE CONSULTING LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ IBM DOMINO ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΥΠ2017/007/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
30/03/2017 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ LOGICOM SOLUTIONS LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΥΠ2017/004/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
21/04/2017 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ MECHATRONIC LTD SILICON BLUE Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΌ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AUTODESK ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 3 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΥΠ2017/034/Δ/Α ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
20/12/2017 - ARCHISYSTEMS LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΠΥΟ.pdf
Acrobat Reader File ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΠΥΟ.pdf
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΟΥ ΥΕΕΒΤ ΤΥΠ2017/031/Σ/Β ΣΥΝΟΠΙΤΚΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
21/12/2017 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ZEBRA CONSULTANTS LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΑΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΠ, ΚΕΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠ2017/019/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
31/07/2017 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 4GL PRODATA LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΚΙΔΑΣ Α3 ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΥΠ2017/005/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
21/04/2017 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ MECHATRONIC LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ RACK WITH ACCESS CONTROL ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΥΠ2017/018/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
27/09/2017 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ BLUE SUN AUTOMATION LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ YLATIS ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕΕΠ ΤΥΠ2017/021/Δ/Β ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
21/08/2017 - SSM COMPUTER SYSTEMS LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ORACLE ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΥΠ2017/024/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
13/12/2017 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ NCR (CYPRUS) LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdfΕκτύπωση Σελίδας Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα