ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2018Τίτλος Διαγωνισμού Αριθμός Διαγωνισμού Είδος Διαδικασίας Ημερομηνία Ανάθεσης Κριτήριο Ανάθεσης Ανάδοχος Αρχεία
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΑΡΩΤΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Α2 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΥΠ2017/038/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
20/02/2018 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ A.T. TECHDATA LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΓΑΑΠ ΤΥΠ2017/026/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
26/01/2018 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ADVANCE BUSINESS SOLUTIONS LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ (SWITCHES) ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΠ2017/032/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
29/01/2018 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ MECHATRONIC LTD, H.S. DATA LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ORACLE ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΥΠ2017/029/Α/Α ΑΝΟΙΚΤΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
19/01/2018 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ G.C.C. COMPUTERS LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΠΥΟ.pdf
Acrobat Reader File ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΠΥΟ.pdf
ΕΠΕΚΤΑΣΗ/ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ΙΙΙ ΤΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ), ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ Ι, ΙΙ ΚΑΙ ΙΙΙ ΤΟΥ ΓΣΠ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ ΤΥΠ2017/036/Δ/Α ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
28/03/2018 - HYDRO-COMP ENTERPRISES LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΠΥΟ.pdf
Acrobat Reader File ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΠΥΟ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΠ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΤΥΠ2018/020/Δ/Β ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
12/07/2018 - LOGICOM SOLUTIONS LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ (SERVERS) ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΠ2017/013/Α/Α ΑΝΟΙΚΤΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
21/05/2018 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ G.C.C COMPUTERS LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΠΥΟ.pdf
Acrobat Reader File ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΠΥΟ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ORACLE ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΥΠ2018/010/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
27/04/2018 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ NEWCYTECH BUSINESS SOLUTIONS LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ/ΥΛΙΣΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΠΑ, VAT REFUND, INTRASTAT ΚΑΙ VIES ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΥΠ2018/011/Δ/Α ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
10/07/2018 - G.C.C COMPUTES LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΠΥΟ.pdf
Acrobat Reader File ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΠΥΟ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ (ΥΚΧ) ΤΟΥ ΥΕΕΒΤ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 5 ΧΡΟΝΩΝ ΤΥΠ2018/003/Δ/Β ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
21/05/2018 - CYCOM BUSINESS SOLUTIONS LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ IDEA ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΥΠ2018/005/Δ/Β ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
16/04/2018 - A. TEMBRIOTIS & CO LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΠ2018/006/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
27/04/2018 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ NEWCYTECH BUSINESS SOLUTIONS LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΥΛΙΣΜΙΚΩΝ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΦΟΡΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ FIMAS ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΥΠ2018/009/Δ/Β ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
29/05/2018 - NCR (CYPRUS) LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ FIREWALLS ΚΑΙ ΕΝΟΣ SWITCH ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΠ2017/037/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
04/04/2018 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ G.C.C COMPUTERS LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ QLIKVIEWΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 3 ΧΡΟΝΩΝ ΤΥΠ2018/017/Δ/Β ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
27/07/2018 - ΕΥΦΥΪΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑ Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΥΠ2018/019/Δ/Β ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
06/08/2018 - NCR (CYPRUS) LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΥΠ2018/007/Δ/Α ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
28/09/2018 - INTRASOFT INTERNATIONAL S.A. Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΠΥΟ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΥΠ2018/024/Δ/Β ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
26/10/2018 - LOGICOM SOLUTIONS LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ MICROSOFT SQL ΚΑΙ VISUAL STUDIO ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΠ2018/031/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
30/10/2018 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ RALLITON LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΑΡΩΤΩΝ Α4 ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΥΠ2018/028/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
31/10/2018 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ MECHATRONIC LTD, LASERCHARGE LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ (SWITCHES) ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΕΩΝ (ROOTERS) ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΠ2018/029/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
10/12/2018 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ G.C.C COMPUTERS LTD, MECHATRONIC LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ/ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠ2017/035/Δ/Α ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
17/12/2018 - IBM ITALIA S.p.A (CYPRUS BRANCH) Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΠΥΟ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΠΥΟ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ORACLE ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΥΠ2018/036/Δ/Β ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
13/11/2018 - ΑΚΤΙΝΑ ΚΕ ΛΤΔ Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - HELP DESK ΤΟΥ ΤΥΠ ΤΥΠ2018/014/Α/Α ΑΝΟΙΚΤΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
13/12/2018 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ AC GOLDMAN SOLUTIONS Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΠΥΟ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΠΥΟ.pdf
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ORACLE RDBMS 11g ENTERPISE EDITION, ORACLE WEBLOGIC ΚΑΙ ORACLE DEVELOPER SUITE ΓΙΑ ΤΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΥΠ2018/030/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
27/11/2018 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ NEWCYTECH BUSINESS SOLUTIONS LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ NEXT GENERATION FIREWALLS ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΤΥΠ2018/023/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
12/11/2018 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ HELLENIC TECHNICAL ENTERPRISES LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (NOTEBOOKS) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΥΠ2018/034/Σ/Γ ΣΥΝΟΠΙΤΚΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
14/11/2018 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ NEWCYTECH BUSINESS SOLUTIONS LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΥΠ2018/016/Δ/Α ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
09/11/2018 - NCR (CYRPUS) LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΠΥΟ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΠΥΟ.pdfΕκτύπωση Σελίδας Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα