Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Συνήθεις Ερωτήσεις

Συνήθεις Ερωτήσεις


1. Ποιές είναι οι κύριες αρμοδιότητες του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής;

Οι κυριότερες αρμοδιότητες του Τμήματος είναι να:

  • παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα της αρμοδιότητας του στο Δημόσιο και ορισμένες φορές στον Ημικρατικό Τομέα,
  • μελετά, υποβάλλει εισηγήσεις και εφαρμόζει την πολιτική και στρατηγική σε θέματα Πληροφορικής στο Δημόσιο Τομέα,
  • εξασφαλίζει, μέσω διαγωνισμών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, μηχανογραφικό εξοπλισμό, προγράμματα και υπηρεσίες για ανάπτυξη συστημάτων για όλο τον Δημόσιο Τομέα,
  • διευθύνει την εφαρμογή του Προγράμματος Μηχανογράφησης της Δημόσιας Υπηρεσίας,
  • αναπτύσσει τα συστήματα των εφαρμογών όλου του Προγράμματος Μηχανογράφησης (είτε από μόνο του είτε με τη βοήθεια του Ιδιωτικού Τομέα),
  • λειτουργεί, συντηρεί και υποστηρίζει τα συστήματα αυτά μετά την παράδοση τους,
  • υποστηρίζει όλα τα μικροϋπολογιστικά συστήματα και έτοιμα προγράμματα που αγοράζονται για τα κυβερνητικά τμήματα, και
  • εκπροσωπεί την Κύπρο σε διάφορα διεθνή συνέδρια σε θέματα Πληροφορικής.


2. Ποιό είναι το όραμα του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής;

«Δημιουργία μιας αποτελεσματικής κρατικής μηχανής που αποσκοπεί στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, παρέχοντας υπηρεσίες στους πολίτες με τα λιγότερα έξοδα και εκεί όπου είναι δυνατό η εξυπηρέτηση τους να γίνεται χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία».


3. Τι είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση;

Η «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» ορίζεται ως η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις δημόσιες διοικήσεις, σε συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες του προσωπικού. Σκοπός είναι η βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και η ενίσχυση των δημοκρατικών διαδικασιών.


4. Που προκυρύσσονται οι Κενές Θέσεις Εργασίας για το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής

Στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας δημοσιεύονται οι Κενές Θέσεις στη Δημόσια Υπηρεσία, στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία, στην Αστυνομία–Πυροσβεστική, στους Ημικρατικούς Οργανισμούς και στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας δημοσιεύεται στη σελίδα http://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/ .Οι κενές θέσεις που αφορούν αποκλειστικά στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής δημοσιεύονται και στην ιστοσελίδα μας στη Ενότητα Νέα / Ανακοινώσεις Θέσεις Εργασίας. Στο παρόν στάδιο ακολουθείται η ευτύτερη πολιτική του Δημοσίου και δεν γίνονται προσλήψεις.


5. Μπορώ να αποστείλω βιογραφικό σημείωμα;

Όχι. Βιογραφικά σημειώματα δεν γίνονται αποδεκτά.


6. Ποια είναι η διαδικασία πρόσληψης των Εκτάκτων Υπαλλήλων στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής;

Το Τμήμα προβαίνει στη δημοσίευση έκτακτων αναγκών στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τον ημερήσιο τύπο. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τη νομοθεσία δείτε το συνημμένο αρχείο.

PERI DIADIKASIAS PROSLIPSIS EKTAKTON N.pdfPERI DIADIKASIAS PROSLIPSIS EKTAKTON N.pdf


7. Δεν μπορώ να βρώ τα στοιχεία που με ενδιαφέρουv.

Επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία που βλέπετε στο μέρος Επικοινωνία.


8. Η ερώτησή μου δεν περιλαμβάνεται στις συνήθεις ερωτήσεις.

Επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία που βλέπετε στο μέρος Επικοινωνία.


Σχετικά Αρχεία:

PERI DIADIKASIAS PROSLIPSIS EKTAKTON N.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 2640,42Kb)Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

National Interoperability Framework

GovCy Twitter

Αριάδνη - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Πληροφόρηση για τις Διαδικασίες/Υπηρεσίες του Δημοσίου

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Δημόσιας Υπηρεσίας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα Πληροφορικής

e-procurment

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας των Δημοσίων Υπαλλήλων