Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Συνδέσεις

Συνδέσεις


Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Η Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου αποτελεί το κοινό σημείο πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες που παρέχει η κυβέρνηση, και βασίζεται στη φιλοσοφία του κύκλου ζωής.

Υπουργείο Οικονομικών
Το Υπουργείου Οικονομικών χειρίζεται τα γενικότερα θέματα οικονομικής πολιτικής ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η Κυβερνητική πολιτική.

Eυρωπαϊκή Ένωση
Ο επίσημος δικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να ενημερώνονται για την ΕΕ και τη δράση της.

Digital Agenda
Ο γενικός στόχος του ψηφιακού θεματολογίου είναι να αποκομισθούν βιώσιμα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη από μιαν ενιαία ψηφιακή αγορά.

Action Plan 2011-2015
Το εν λόγω σχέδιο δράσης υποστηρίζει τη μετάβαση από την τρέχουσα ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε μια νέα γενιά ανοικτών και ευέλικτων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.


No documents foundΚυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

National Interoperability Framework

GovCy Twitter

Αριάδνη - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Πληροφόρηση για τις Διαδικασίες/Υπηρεσίες του Δημοσίου

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Δημόσιας Υπηρεσίας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα Πληροφορικής

e-procurment

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας των Δημοσίων Υπαλλήλων