Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής

Έργα υπό εξέλιξη


Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής προωθεί και εφαρμόζει την Πληροφορική και την η-Διακυβέρνηση στο Δημόσιο Τομέα. Συγκεκριμένα, προωθεί την υλοποίηση Έργων Πληροφορικής στα διάφορα Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίας του Δημόσιου Τομέα με βάση τις ανάγκες του κάθε Φορέα, λαμβάνοντας υπόψην, μεταξύ άλλων, τις προτεραιότητες της Κυβέρνησης και τις οδηγίες της ΕΕ.

Στην ενότητα αυτή δίνονται μερικά από τα σημαντικότερα Έργα του Δημόσιου Τομέα που σήμερα βρίσκονται υπό εξέλιξη.


- Δικαστική Υπηρεσία
- Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
- Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
- Υπουργείο Εσωτερικών
- Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
- Υπουργείο Οικονομικών


Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (Safer Internet Day) 2020

1480 Γραμμή Βοήθειας και Καταγγελιών - Ασφαλές Διαδίκτυο

GovCy Twitter

Αριάδνη - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

National Interoperability Framework

Πληροφόρηση για τις Διαδικασίες/Υπηρεσίες του Δημοσίου

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα Πληροφορικής

e-procurment