Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής

Benchmarking


Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη της προωθεί έρευνες οι οποίες γίνονται στα πλαίσια της αποτίμησης της προόδου των εργασιών της με βάση τα Σχέδια Δράσης/Στρατηγικές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.


 • 2019 - Έρευνα ΕΕ με θέμα: Empowering Europeans through trusted digital public services
 • 2018 - Έρευνα ΕΕ με θέμα: The digital efforts of European countries are visibly paying off
 • 2017 - Έρευνα ΕΕ με θέμα: Taking stock of user-centric design and delivery of digital public services in Europe
 • 2016 - Έρευνα ΕΕ με θέμα: A turning point for eGovernment development in Europe?
 • 2015 - Έρευνα ΕΕ με θέμα: "Future-proofing eGovernment for the Digital Single Market - An assessment of digital public service delivery in Europe"
 • 2014 - Έρευνα ΕΕ με θέμα: "Delivering on the European Advantage? - How European governments can and should benefit from innovative public services"
 • 2012 - Έρευνα EE με θέμα "Public Services Online - Digital by Default or by Detour?" - Assessing User Centric eGovernment performance in Europe
 • 2011 - eGovernment Benchmark Pilot on Open Government and Transparency Measuring the potential of eGovernment to foster Open Government and Transparency in Europe
 • 2010 - 9η Έρευνα ΕΕ - Digitizing Public Services in Europe: Putting ambition into action
 • 2009 - 8η Έρευνα ΕΕ με θέμα "Smarter, Faster, Better eGovernment"
 • 2007 - Διαθεσιμότητα Δημοσίων Υπηρεσιών στο Διαδίκτυο -Διαδικτυακή Έρευνα
 • 2007 - 7η Έρευνα ΕΕ με θέμα: The User Challenge Benchmarking, The Supply of Online Public Services

 • Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  National Interoperability Framework

  GovCy Twitter

  Αριάδνη - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

  Πληροφόρηση για τις Διαδικασίες/Υπηρεσίες του Δημοσίου

  Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Δημόσιας Υπηρεσίας

  Συγχρηματοδοτούμενα Έργα Πληροφορικής

  e-procurment

  Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας των Δημοσίων Υπαλλήλων