Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής

Προσφορές


Όλοι οι Δημόσιοι Διαγωνισμοί δημοσιεύονται στο σύστημα e-procurement (e-PS). Το e-PS είναι μια ασφαλής, διαλειτουργική διαδικτυακή εφαρμογή της Δημοκρατίας της Κύπρου, η οποία αποτελεί μια συνολική λύση για την εφαρμογή ηλεκτρονικών διαδικασιών στη διεξαγωγή των διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων στη Κύπρο. Το σύστημα είναι συμβατό με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής και Κυπριακής Νομοθεσίας περί Δημοσίων Συμβάσεων.
</br>
</br>
e-procurment


No documents found


Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (Safer Internet Day) 2020

1480 Γραμμή Βοήθειας και Καταγγελιών - Ασφαλές Διαδίκτυο

GovCy Twitter

Αριάδνη - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

National Interoperability Framework

Πληροφόρηση για τις Διαδικασίες/Υπηρεσίες του Δημοσίου

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα Πληροφορικής

e-procurment