Κυβερνητικό Τυπογραφείο


Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα του Τυπογραφείου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας απαιτεί την άμεση πρόσβαση των πολιτών στη νομοθεσία και τις αποφάσεις της Διοίκησης. Η ιστοσελίδα μας παρέχει αυτή τη πληροφόρηση, γιατί περιλαμβάνει τις εκδόσεις της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας του τελευταίου μήνα και με αναζήτηση τις προηγούμενες εκδόσεις της.

Το Κυβερνητικό Τυπογραφείο είναι επίσης αρμόδιο για τη διάθεση των κυβερνητικών εκδόσεων, όπως είναι οι Στατιστικές εκδόσεις, οι Νόμοι, οι Αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου και τα Πρακτικά της Βουλής. Στην ιστοσελίδα είναι καταχωρημένος ο πλήρης κατάλογος των κυβερνητικών εκδόσεων.

Ο στόχος μας είναι η γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν τον πολίτη και ως εκ τούτου μέσω της ιστοσελίδας προσφέρουμε άμεση πληροφόρηση στους προσφοροδότες, στους νομικούς, στους ημικρατικούς οργανισμούς στην τοπική αυτοδιοίκηση καθώς επίσης και στους πολίτες που αναζητούν εργασία στη δημόσια υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Το Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας εκσυγχρονίζεται συνεχώς και αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες που έφεραν επανάσταση στον τομέα της τυπογραφίας. Αξιοποιούμε επίσης τη συσσωρευμένη τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού, την ταχύτητα καθώς και τις δυνατότητες της πληροφορικής, ώστε να εκπληρώνουμε με επάρκεια και πιο αποτελεσματικά την αποστολή μας.Με φιλικούς χαιρετισμούς


Πέτρος Ξενοφώντος
Διευθυντής

Back to Top