Τυπογραφείο Κυπριακής Δημοκρατίας

Χαιρετισμός Διευθυντή
Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Σας καλωσορίζω στην Ιστοσελίδα του Τυπογραφείου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας απαιτεί την άμεση πρόσβαση των πολιτών στη νομοθεσία και τις αποφάσεις της Διοίκησης. Η ιστοσελίδα μας φιλοδοξεί να παρέχει αυτή τη συνεχή πληροφόρηση, γιατί θα περιλαμβάνει τις εκδόσεις της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας του τελευταίου μήνα και με αναζήτηση τις προηγούμενες εκδόσεις. Η ιστοσελίδα μας περιλαμβάνει την Επίσημη Εφημερίδα των πρώτων αποικιακών χρόνων και σε σύντομο χρόνο θα είναι διαθέσιμη η Επίσημη Εφημερίδα ολόκληρης της αποικιακής περιόδου. Η πρόσβαση στην Επίσημη Εφημερίδα μπορεί να γίνει έναντι ετήσιας συνδρομής.

Το Κυβερνητικό Τυπογραφείο είναι αρμόδιο για τη διάθεση των κυβερνητικών εκδόσεων, όπως είναι οι Στατιστικές εκδόσεις, οι Νόμοι, οι Αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου και τα Πρακτικά της Βουλής. Στην ιστοσελίδα είναι καταχωρημένος ο πλήρης κατάλογος των κυβερνητικών εκδόσεων.

Ο στόχος μας είναι η ταχύτατη και εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν τον πολίτη. Πιστεύουμε ότι με τη λειτουργία της ιστοσελίδας προσφέρουμε άμεση πληροφόρηση στους πολίτες που αναζητούν εργασία στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στους προσφοροδότες, στους νομικούς, στη δημόσια υπηρεσία, στους ημικρατικούς οργανισμούς και στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Παράλληλα με τη δημιουργία ιστοσελίδας συνεχίζουμε να καταγράφουμε τις νέες απαιτήσεις, να προβλέπουμε λύσεις και να εμπλουτίζουμε τις υπηρεσίες μας προς τον πολίτη.

Το Τυπογραφείο της Δημοκρατίας εκσυγχρονίζεται ώστε να αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες που έφεραν επανάσταση στον τομέα της τυπογραφίας. Αξιοποιούμε τη συσσωρευμένη τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού, την ταχύτητα και τις δυνατότητες της Πληροφορικής, ώστε να εκπληρώνουμε πιο αποτελεσματικά την αποστολή μας.

Στην Επίσημη Εφημερίδα δημοσιεύθηκε ο τεράστιος όγκος της εναρμονισιακής νομοθεσίας. Αποτελεί, έτσι, μια συγκεντρωτική πηγή των προνοιών του κοινοτικού κεκτημένου. Η ιστοσελίδα μας θα αποτελέσει ένα πολύτιμο βοήθημα για τους κύπριους ευρωπαίους πολίτες.

Βίωμά μας είναι να είμαστε συνεχώς κοντά στον πολίτη.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Χρίστος Α. Δημητριάδης
Διευθυντής.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση