Κυβερνητικό Τυπογραφείο
Φρασεολογία Τιμή (€)
ΚΔΠ 1972 ΜΕΡΟΣ Ι 20
ΚΔΠ 1973 ΜΕΡΟΣ Ι 30
ΑΔΠ 1973 ΜΕΡΟΣ ΙΙ 20
ΚΔΠ 1974 ΜΕΡΟΣ Ι 20
ΑΔΠ 1974 ΜΕΡΟΣ ΙΙ 20
ΚΔΠ 1975 ΜΕΡΟΣ Ι 20
ΑΔΠ 1975 ΜΕΡΟΣ ΙΙ 30
ΚΔΠ 1976 ΜΕΡΟΣ Ι 20
ΑΔΠ 1976 ΜΕΡΟΣ ΙΙ 20
ΚΔΠ 1977 ΜΕΡΟΣ Ι 20
ΑΔΠ 1977 ΜΕΡΟΣ ΙΙ 30
ΚΔΠ 1978 ΜΕΡΟΣ Ι 20
ΑΔΠ 1978 ΜΕΡΟΣ ΙΙ 30
ΚΔΠ 1979 ΜΕΡΟΣ Ι 20
ΑΔΠ 1979 ΜΕΡΟΣ ΙΙ 30
ΚΔΠ 1980 ΜΕΡΟΣ Ι 30
ΑΔΠ 1980 ΜΕΡΟΣ ΙΙ 30
ΚΔΠ 1981 ΜΕΡΟΣ Ι 30
ΑΔΠ 1981 ΜΕΡΟΣ ΙΙ 30
ΚΔΠ 1982 ΜΕΡΟΣ Ι 30
ΑΔΠ 1982 ΜΕΡΟΣ ΙΙ 30
ΚΔΠ 1983 ΜΕΡΟΣ Ι (2 ΤΟΜΟΙ) 30
ΑΔΠ 1983 ΜΕΡΟΣ ΙΙ (2 ΤΟΜΟΙ) 30
ΚΔΠ 1984 ΜΕΡΟΣ Ι (2 ΤΟΜΟΙ) 30
ΑΔΠ 1984 ΜΕΡΟΣ ΙΙ (2 ΤΟΜΟΙ) 30
ΚΔΠ 1985 ΜΕΡΟΣ Ι (2 ΤΟΜΟΙ) 30
ΑΔΠ 1985 ΜΕΡΟΣ ΙΙ (2 ΤΟΜΟΙ) 30
ΚΔΠ 1986 ΜΕΡΟΣ Ι ( 2 ΤΟΜΟΙ) 30
ΑΔΠ 1986 ΜΕΡΟΣ ΙΙ (2 ΤΟΜΟΙ) 30
ΚΔΠ 1987 ΜΕΡΟΣ Ι (2 ΤΟΜΟΙ) 30
ΑΔΠ 1987 ΜΕΡΟΣ ΙΙ (4 ΤΟΜΟΙ) 55
ΚΔΠ 1988 ΜΕΡΟΣ Ι 20
ΑΔΠ 1988 ΜΕΡΟΣ ΙΙ (2 ΤΟΜΟΙ) 30
ΚΔΠ 1989 ΜΕΡΟΣ Ι (2 ΤΟΜΟΙ) 30
ΑΔΠ 1989 ΜΕΡΟΣ ΙΙ (2 ΤΟΜΟΙ) 30
ΚΔΠ 1990 ΜΕΡΟΣ Ι ( 3 ΤΟΜΟΙ) 40
ΑΔΠ 1990 ΜΕΡΟΣ ΙΙ (3 ΤΟΜΟΙ) 45
ΚΔΠ 1991 ΜΕΡΟΣ Ι (2 ΤΟΜΟΙ) 30
ΑΔΠ 1991 ΜΕΡΟΣ ΙΙ (3 ΤΟΜΟΙ) (ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΟΙ 2) 40
ΚΔΠ 1992 ΜΕΡΟΣ Ι (2 ΤΟΜΟΙ) 30
ΑΔΠ 1992 ΜΕΡΟΣ ΙΙ (3 ΤΟΜΟΙ) 40
ΚΔΠ 1993 ΜΕΡΟΣ Ι (2 ΤΟΜΟΙ) 30
ΑΔΠ 1993 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ( 3 ΤΟΜΟΙ) 40
ΚΔΠ 1994 ΜΕΡΟΣ Ι (2 ΤΟΜΟΙ) 30
ΑΔΠ 1994 ΜΕΡΟΣ ΙΙ (3 ΤΟΜΟΙ) 40
ΚΔΠ 1995 ΜΕΡΟΣ Ι (3 ΤΟΜΟΙ) 45
ΑΔΠ 1995 ΜΕΡΟΣ ΙΙ (3 ΤΟΜΟΙ) 40
ΚΔΠ 1996 ΜΕΡΟΣ Ι (7 ΤΟΜΟΙ) 90
ΑΔΠ 1996 ΜΕΡΟΣ ΙΙ (3 ΤΟΜΟΙ) 40
ΚΔΠ 1997 ΜΕΡΟΣ Ι (7 ΤΟΜΟΙ) 90
ΑΔΠ 1997 ΜΕΡΟΣ ΙΙ (2 ΤΟΜΟΙ) 30
ΚΔΠ 1998 ΜΕΡΟΣ Ι (3 ΤΟΜΟΙ) 45
ΑΔΠ 1998 ΜΕΡΟΣ ΙΙ (2 ΤΟΜΟΙ) 30
ΚΔΠ 1999 ΜΕΡΟΣ Ι (2 ΤΟΜΟΙ) 30
ΑΔΠ 1999 ΜΕΡΟΣ ΙΙ (2 ΤΟΜΟΙ) 30
ΚΔΠ 2000 ΜΕΡΟΣ Ι (3 ΤΟΜΟΙ) 40
ΑΔΠ 2000 ΜΕΡΟΣ ΙΙ (2 ΤΟΜΟΙ) 30
ΚΔΠ 2001 ΜΕΡΟΣ Ι (4 ΤΟΜΟΙ) 55
ΑΔΠ 2001 ΜΕΡΟΣ ΙΙ (3 ΤΟΜΟΙ) 40
ΚΔΠ 2002 ΜΕΡΟΣ Ι (10 ΤΟΜΟΙ) 120
ΑΔΠ 2002 ΜΕΡΟΣ ΙΙ (3 ΤΟΜΟΙ) 40
ΚΔΠ 2003 ΜΕΡΟΣ Ι (7 ΤΟΜΟΙ) 90
ΑΔΠ 2003 ΜΕΡΟΣ ΙΙ (3 ΤΟΜΟΙ) 40
ΚΔΠ 2004 ΜΕΡΟΣ Ι (11 ΤΟΜΟΙ) 130
ΑΔΠ 2004 ΜΕΡΟΣ ΙΙ (2 ΤΟΜΟΙ) 30
ΚΔΠ 2005 ΜΕΡΟΣ Ι (7 ΤΟΜΟΙ) 90
ΑΔΠ 2005 ΜΕΡΟΣ ΙΙ (3 ΤΟΜΟΙ) 40
ΚΔΠ 2006 ΜΕΡΟΣ Ι (7 ΤΟΜΟΙ) 90
ΑΔΠ 2006 ΜΕΡΟΣ ΙΙ (3 ΤΟΜΟΙ) 40
ΚΔΠ 2007 ΜΕΡΟΣ Ι (7 ΤΟΜΟΙ) 90
ΑΔΠ 2007 ΜΕΡΟΣ ΙΙ (3 ΤΟΜΟΙ) 40
Back to Top