MOF

Αυτός ο οδηγός περιγράφει το περιεχόμενο μιας επίσημης αίτησης για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών/αντασφαλιστικών εργασιών στη Δημοκρατία της Κύπρου, δυνάμει των διατάξεων του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2016, όπως εκάστοτε τροποποιείται, σε οντότητα που εγκαθιστά τόσο την καταστατική όσο και την εταιρική της έδρα στη Δημοκρατία της Κύπρου και συνιστάται δυνάμει των διατάξεων του πιο πάνω Νόμου και του περί Εταιρειών Νόμου.