MOF


Aσφαλιστική επιχείρηση/διαμεσολαβητής αδειοδοτημένη/ος σε ένα Κράτος Μέλος της ΕΕ/ΕΟΧ ("ΚΜ") δύναται να ασκήσει δραστηριότητες σε άλλο ΚΜ:

  • υπό το καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης, με την ίδρυση υποκαταστήματος (FOE),
  • υπό το καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (FOS).

Κυπριακές επιχειρήσεις/διαμεσολαβητές που δραστηριοποιούνται σε άλλα ΚΜ
Ο Έφορος Ασφαλίσεων είναι υπεύθυνος για την εποπτεία των Κυπριακών επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων και των δραστηριοτήτων που ασκούν υπό το καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Ο Έφορος Ασφαλίσεων ειδοποιεί τις εποπτικές αρχές άλλων ΚΜ για την πρόθεση μιας Κυπριακής επιχείρησης/διαμεσολαβητή να δραστηριοποιηθεί στα εδάφη τους.

Σχετικά άρθρα του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2016, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται (ο "Νόμος"):
- για ασφαλιστικές επιχειρήσεις: Άρθρα 159 και 162
- για διαμεσολαβητές: Άρθρα 373 και 377

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις άλλων ΚΜ που δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία
Μια ασφαλιστική επιχείρηση άλλου ΚΜ δύναται να διεξάγει εργασίες στην Κυπριακή Δημοκρατία:
  • υπό το καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης εφ' όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις και ακολουθούνται οι διαδικασίες του άρθρου 158 του Νόμου, ή
  • υπό το καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών εφ' όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις και ακολουθούνται οι διαδικασίες του άρθρου 161 του Νόμου.
Όταν η πρόθεση μιας ασφαλιστικής επιχείρησης να ασκήσει εργασίες στη Δημοκρατία κοινοποιηθεί από την εποπτική αρχή του άλλου ΚΜ στον Έφορο Ασφαλίσεων, ενημερώνεται ο αντίστοιχος κατάλογος που βρίσκεται αναρτημένος εδώ.


Διαμεσολαβητές άλλων ΚΜ που δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία
Ένας διαμεσολαβητής άλλου ΚΜ δύναται να διεξάγει εργασίες στην Κυπριακή Δημοκρατία:
  • υπό το καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 379 του Νόμου, ή
  • υπό το καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 375 του Νόμου.

Οι όροι προς το Δημόσιο Συμφέρον πρέπει να ακολουθούνται από ασφαλιστικές επιχειρήσεις και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που έχουν έδρα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ασκούν ασφαλιστικές εργασίες στην Κυπριακή Δημοκρατία υπό το καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

  • Απόφαση του Συμβουλίου των Εποπτών της EIOPA για τη συνεργασία των ασφαλιστικών εποπτικών αρχών (EIOPA-BOS-17/014)
  • Απόφαση του Συμβουλίου των Εποπτών της EIOPA για τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (EIOPA-BOS/18-340)