MOF


Ο Έφορος Ασφαλίσεων, με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία τον περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμο του 2016, όπως εκάστοτε τροποποιείται, δεν  έχει αρμοδιότητα να ενεργεί ως δικαστής ή να μεσολαβεί για την εξώδικη επίλυση διαφορών ιδιωτικής φύσεως που προκύπτουν μεταξύ ασφαλισμένων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ειδικότερα σε περιπτώσεις όπου τίθεται θέμα ερμηνείας και εφαρμογής όρων που συμπεριλαμβάνονται σε ασφαλιστικά συμβόλαια τα οποία έχουν υπογραφτεί ελεύθερα από τα συμβαλλόμενα μέρη. Κατά συνέπεια, δεν δύναται να επιβάλλει την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, ούτε να προσδιορίζει το ύψος αυτής, ούτε να ερμηνεύει τους όρους μιας ασφαλιστικής σύμβασης κλπ. Η δικαιοδοσία αυτή ανήκει στην Κυπριακή Δικαιοσύνη.

Όμως ο Έφορος Ασφαλίσεων, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση και προστασία του ασφαλισμένου/καταναλωτή έχει εκδώσει προς τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις συγκεκριμένες Οδηγίες για την εξέταση Αιτιάσεων/Παραπόνων που λαμβάνουν από τους αιτιώμενους [1]. Οι αιτιώμενοι θα πρέπει πρώτα να υποβάλουν εγγράφως τα παράπονα τους στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες πρέπει να τους απαντήσουν επίσημα μέσα σε μέγιστη περίοδο 45 εργάσιμων ημερών. Αν η ασφαλιστική επιχείρηση δεν απαντήσει εμπρόθεσμα (εντός 45 ημερών από την υποβολή της αιτίασης) ή η απάντηση ήταν αόριστη, ασαφής ή μη τεκμηριωμένη, οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλουν στον Έφορο Ασφαλίσεων σχετική καταγγελία. Οι εν λόγω καταγγελίες αξιολογούνται από τον Έφορο στο πλαίσιο των εποπτικών του αρμοδιοτήτων.

Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση έχει διορίσει, με βάση τις εν λόγω Οδηγίες, άτομο το οποίο διαχειρίζεται τα παράπονα που λαμβάνει η επιχείρηση. Για τα στοιχεία επικοινωνίας για υποβολή αιτιάσεων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις πατήστε εδώ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, εάν και εφόσον  η γραπτή απάντηση από μέρους της ασφαλιστικής επιχείρησης δεν σας βρίσκει σύμφωνους, τότε μπορείτε να απευθυνθείτε στο Χρηματοοικονομικό Επίτροπο/Ενιαίο Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης (σύνδεσμος ιστοσελίδας του Φορέα - http://www.financialombudsman.gov.cy ή τηλεφωνικά στον αριθμό 22848900), ο οποίος είναι αρμόδιος, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να εξετάζει παράπονα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του  με σκοπό τη διαμεσολάβηση και διακανονισμό των διαφορών μεταξύ των δύο μερών.

Τέλος, μπορείτε να κινηθείτε  νομικά για την εκδίκαση των διαφορών σας από αρμόδιο δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

[1] Σύμφωνα με τις Οδηγίες για την Εξέταση Αιτιάσεων ως αιτιώμενος νοείται: Το πρόσωπο που εκλαμβάνεται ως έχον τις προϋποθέσεις να εγείρει αιτίαση προς εξέταση από ασφαλιστική επιχείρηση και το οποίο έχει ήδη υποβάλει αιτίαση, π.χ. αντισυμβαλλόμενος, ασφαλισμένος, δικαιούχος και ζημιωθείς τρίτος.