ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αρχείο Ληγμένων Κληρώσεων


Show details for [<span class="simpletitle"><b>2023</b></span>]2023
Show details for [<span class="simpletitle"><b>2022</b></span>]2022
Show details for [<span class="simpletitle"><b>2021</b></span>]2021
Show details for [<span class="simpletitle"><b>2020</b></span>]2020
Hide details for [<span class="simpletitle"><b>2019</b></span>]2019
Κλήρωση 1/2019 (Ημερομηνία 23/01/2019)
Κλήρωση 2/2019 (Ημερομηνία 30/01/2019)
Κλήρωση 3/2019 (Ημερομηνία 06/02/2019)
Κλήρωση 4/2019 (Ημερομηνία 13/02/2019)
Κλήρωση 5/2019 (Ημερομηνία 20/02/2019)
Κλήρωση 6/2019 (Ημερομηνία 27/02/2019)
Κλήρωση 7/2019 (Ημερομηνία 06/03/2019)
Κλήρωση 8/2019 (Ημερομηνία 13/03/2019)
Κλήρωση 9/2019 (Ημερομηνία 08/05/2019)
Κλήρωση 10/2019 (Ημερομηνία 22/05/2019)
Κλήρωση 11/2019 (Ημερομηνία 05/06/2019)
Κλήρωση 12/2019 (Ημερομηνία 19/06/2019)
Κλήρωση 13/2019 (Ημερομηνία 03/07/2019)
Κλήρωση 14/2019 (Ημερομηνία 28/08/2019)
Κλήρωση 15/2019 (Ημερομηνία 11/09/2019)
Κλήρωση 16/2019 (Ημερομηνία 25/09/2019)
Κλήρωση 17/2019 (Ημερομηνία 09/10/2019)
Κλήρωση 18/2019 (Ημερομηνία 30/12/2019)
Show details for [<span class="simpletitle"><b>2018</b></span>]2018
Show details for [<span class="simpletitle"><b>2017</b></span>]2017
Show details for [<span class="simpletitle"><b>2016</b></span>]2016
Show details for [<span class="simpletitle"><b>2015</b></span>]2015
Show details for [<span class="simpletitle"><b>2014</b></span>]2014
Show details for [<span class="simpletitle"><b>2013</b></span>]2013
Show details for [<span class="simpletitle"><b>2012</b></span>]2012
Show details for [<span class="simpletitle"><b>2011</b></span>]2011
Show details for [<span class="simpletitle"><b>2010</b></span>]2010
Show details for [<span class="simpletitle"><b>2009</b></span>]2009
_______________________________________________
© 2010 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Γενικό Λογιστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας
Κρατικό Λαχείο Κύπρου