19/12/2013

Εγκύκλιος αρ.1490 - ημερ.18/12/2013- Νέο ωράριο εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία από 1η Ιανουαρίου 2014 και καθιέρωση υποχρεωτικού ομοιόμορφου ωραρίου εξυπηρέτησης του κοινού

961


egkyklios ar 1490 pdf.pdf


εγκύκλιος

Όχι