20/05/2015

Εγκύκλιος αρ. 1516- ημρ. 13/05/2015- Εισαγωγή Σχεδίων Πρόωρης Αφυπηρέτησης στους Ημικρατικούς Οργανισμούς και στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης

874


egkyklios 1516.pdf


Εγκύκλιος

Όχι