11/10/2019

Εγκύκλιος αρ. 4/2019 - ημερ. 19/07/2019 - Ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού για τα έτη 2015-2018


314


Εγκύκλιος ΜΕΕ αρ,4_2019.pdfΕγκύκλιος ΜΕΕ αρ,4_2019.pdf


Εγκύκλιος

Όχι