10/06/2013

Εγκύκλιος αρ. 1479- ημερ. 4/6/2013- Ο περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 (Ν. 31(ι)/2013)

979


egkyklios ar. 1479.pdfΟ π


εγκύκλιος

Όχι