14/09/2015

Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 11 Σεπτεμβρίου, 2015 με θέμα: "Ο περί των Πολιτικών Δικαιωμάτων Δημόσιων Υπαλλήλων, Εκπαιδευτικών Λειτουργών, Δημοτικών Υπαλλήλων, Κοινοτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Νόμος του 2015 (Ν.102(Ι)/2015).

593


εγκύκλιος πολιτικά δικαιωματα


ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Όχι