28/01/2014

Εγκύκλιος αρ. 1/2014- Τροποποίηση Κανονισμού 8 -(αφυπηρέτηση) των όρων απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού.

957


Egkyklios ar 1-2014 mee.pdf


Εγκύκλιος

Όχι