04/08/2017

Εγκύκλιος με αρ. 1553- ημερ. 20/7/2017- Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Ερφαρμογής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 (Ν.67(Ι)/2017)

388


Εγκύκλιος αρ. 1553.pdfΕγκύκλιος αρ. 1553.pdf


Εγκύκλιος

Όχι