08/05/2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΗΜΕΡ. 08/05/2019 - Απεργίες, στάσεις εργασίας και εκδηλώσεις που συνεπάγονται διακοπή της εργασίας κατά τη διάρκεια του κανονικού ωραρίου της δημόσιας υπηρεσίας χωρίς εκ των προτέρων εξασφάλιση έγκρισης

316


Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 08052019.pdfΕγκύκλιος Επιστολή ημερ. 08052019.pdf


εγκύκλιος

Όχι