10/05/2016

Εγκύκλιος αρ. 1537 & ημερ.9/5/2016 με θέμα: "Οι περί Δημόσιας Υπηρεσιας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμοί-Σύνθεση ομάδας αξιολόγησης υπαλλήλων που αποσπούνται μερικώς σε άλλο Υπουργείο/Τμήμα/Υπηρεσία

444


Egkiklios aksiologisi.tif


αξιολόγηση απόσπαση

Όχι