07/04/2016

Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 7 Απριλίου, 2016 με θέμα " Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό για υπηρεσία σε Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας στο Εξωτερικό"


448


Εγκύκλιος (Αμμάν).doc


εγκύκλιος

Όχι