27/02/2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ -ημερ. 26/02/2018-Σεμινάριο για την Εξέταση
στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους περί Προσφορών
του Δημοσίου Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς και Κανονισμούς Αποθηκών


364


Εγκύκλιος για σεμινάριο Δ.Ο_ (002).docΕγκύκλιος για σεμινάριο Δ.Ο_ (002).doc


σεμινάριο

Όχι