15/05/2006

Κατάλογος αποδεκτών τεκμηρίων από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας για γνώση της Ελληνικής , της Αγγλικής, της Γαλλικής και της Γερμανικής Γλώσσα σε απαιτούμενα από Σχέδια Υπηρεσίας Δημοσίων Θέσεων Επίπεδα (Οπως αυτός διαμορφώθηκε από την Εγκύκλιο της Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας Αρ. 214/15.07.10)

1143


ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.pdf


ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΓΙΑ ΓΝΩΣΗ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Όχι