17/11/2010

Αρ. 1311/4.5.2006:
Διατάξεις που διέπουν την καταβολή επιδόματος εξωτερικού (σημ. ότι το παράρτημα Α της εγκυκλίου που αφορά τα επιδόματα συντήρησης εξωτερικού δεν είναι σε ισχύ. Τα σχετικά επιδόματα αναθεωρούνται κάθε εξάμηνο με νέα εγκύκλιο)

1166


εγκ 1311.pdf


εγκ 1311

Όχι