30/01/2017

Εγκύκλιος αρ. 1545 ημερ. 27/1/2017 με θέμα "Καταβολή επιδόματος γεύματος/δείπνου και άλλων προσωπικών εξόδων σε κρατικούς λειτουργούς που ταξιδεύουν υπηρεσιακά στο εξωτερικό κατά την ημέρα που ταξιδεύουν

420


egkykios 1545.pdf


1545

Όχι