16/07/2012

Εγκύκλιος ΤΔΔΠ/ΚΑΔΔ αρ. 09/2012: Σύμβαση "Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Δραστηριοτήτων Μάθησης για τα Διευθυντικά Στελέχη των Τριών Επιπέδων της Κυπριακής Δημόσιας Υπηρεσίας, σε θέματα Στρατηγικής, Ηγεσίας και Διοίκησης"

1075


004218108.pdf


ακαδημία ηγεσία

Όχι