20/05/2015

Εγκύκλιος αρ. 1517- ημερ. 14/05/2015- Δημόσιες Συμβάσεις; για Αγορά/Μίσθωση Υπηρεσιών

873


egkyklios 1517.pdf


Εγκύκλιος, μισθώσεις

Όχι