11/11/2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ημερ. 02/11/2020- Απομάκρυνση υλικού που μπορεί να θεωρηθεί σεξιστικό
από τα γραφεία της δημόσιας υπηρεσίας

252


Εγκύκλιος Επιστολή_2_11_2020.pdfΕγκύκλιος Επιστολή_2_11_2020.pdf


εγκύκλιος

Όχι