25/04/2019

Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε.αρ. 3/2019- ημερ. 24 Απριλίου 2019- Διαχείριση ωρομίσθιων θέσεων Καθαρίστριας Γραφείου Κλ.Ε1, σε όλα τα εργοδοτικά Τμήματα της Δημόσιας Υπηρεσίας

317


Εγκύκλιος ΜΕΕ_3_ _24 Απριλίου_2019.pdfΕγκύκλιος ΜΕΕ_3_ _24 Απριλίου_2019.pdf


Εγκύκλιος

Όχι